Організація діловодства фінансово-економічної служби та службового листування з фінансово-економічних питань.

У фінансово-економічній службі, як і в інших службах, організовується своє діловодство, тобто здійснюється службове листування, організується зберігання документів, проводиться передача справ та книг в архів.

Діловодство, яке організовує і веде начальник фінансово-економічної служби, є однією з важливих і відповідальних ділянок його роботи. В першу чергу, дотримання всіх вимог Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом МО України від 1998 року №400, забезпечує зберігання державної таємниці. Правильна організація діловодства у фінансовому органі - необхідна передумова досягнення відмінних результатів фінансово-господарської діяльності військ.

Як правило, у військовій частині здійснюється службове листування з фінансових питаньпо наступним напрямам:

Ø із забезпечуючим фінансовим органом Організація діловодства фінансово-економічної служби та службового листування з фінансово-економічних питань.;

Ø з іншими військовими частинами;

Ø з органами Державного казначейства України, установами банків;

Ø з постачальниками (кредиторами, дебіторами);

Ø з підрядчиками, замовниками;

Ø з окремими громадянами - з питань, що торкаються їх особистих прав та інтересів, в тому числі з питань грошового забезпечення і заробітної плати;

Ø з органами податкової інспекції;

Ø з місцевими фінансовими органами;

Ø з іншими організаціями.

В усіх документах, що спрямовуються до забезпечуючого фінансового органу в правому верхньому кутку проставляється номер особового рахунку, який військовим частинам присвоюється у забезпечуючому фінансовому органі.

Листування з фінансових питань у військовій частині підписується командиром військової частини і начальником фінансового органу.

Всі службові документи, що готуються до відправки повинні бути зареєстровані в Організація діловодства фінансово-економічної служби та службового листування з фінансово-економічних питань. діловодстві штабу військової частини в журналі обліку вихідних документів.

Для зберігання листування у фінансово-економічної службі військової частини заводяться такі нетаємні справи:

v керівні документи та вказівки – для зберігання нетаємних вказівок забезпечуючих фінансових органів, роз’яснень з фінансових питань;

v листування з договірно-претензійної роботи військової частини;

v листування з податковими службами, цільовими фондами;

v скарги та заяви по забезпеченню;

v документи по контрольно-ревізійній роботі;

v листування по капітальному будівництву і ремонту.


documentakkcphh.html
documentakkcwrp.html
documentakkdebx.html
documentakkdlmf.html
documentakkdswn.html
Документ Організація діловодства фінансово-економічної служби та службового листування з фінансово-економічних питань.