ПОДІБНІСТЬ МОДУЛІВ СППР І ЕС

Не можна на даний момент стверджувати, що якась із цих аль­тернативних думок є домінуючою. Проте найобґрунтованішою позицією стосовно цього питання, на нашу думку, є та, що модулі


експертних систем можуть і мають використовуватися всередині додатків систем підтримки прийняття рішень і у виконавчих інфор­маційних системах за відповідних обставин [88]. Модулі нада­дуть можливість працювати з абстрактнішими, не цифровими фак­тами й відношеннями, мають різко удосконалити ефективність j доступність таких, орієнтованих на знання, систем. У багатьох ви­падках такі системи уможливлять пояснення того, як саме СППР виконують завдання або щонайменше посилання на деякий корис­ний рівень надійності, з яким вони ПОДІБНІСТЬ МОДУЛІВ СППР І ЕС обмірковують висновки.


documentakjlnmv.html
documentakjluxd.html
documentakjmchl.html
documentakjmjrt.html
documentakjmrcb.html
Документ ПОДІБНІСТЬ МОДУЛІВ СППР І ЕС