Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, Конвенція, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 24.07.1971 Паризький акт від 24 липня 1971 року ( Додатково див. Закон N 189/95-ВР від 31.05.95 )

2. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, Договір, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 20.12.1996 ( Про приєднання до Договору див. Закон N 2732-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.15 )

3. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, Договір, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 20.12.1996 та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) ( Про приєднання до Договору див. Закон N 2733-III від 20.09.2001, ВВР Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони, 2002, N 2, ст.16 )

4. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Конвенція, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 14.07.1967

5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Конвенція, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 20.03.1883

6. Договір про патентне право, Договір, Мiнiстерство закордонних справ України, 01.06.2000

7. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, Договір, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 28.04.1977 ( Про приєднання до Договору див. Закон N 474/96-ВР від 01.11.96 )

8. Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року), Закон, Верховна Рада України, 17.01.2002

9. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р., Угода, Мiжнароднi органiзацiї та союзи, 15.06.1957

10. Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Закон, Верховна Рада України, 01.06.2000

11. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Париж, 2 грудня 1961 року), Конвенція, Мiнiстерство закордонних справ України, 02.12.1961

12. Закон Про авторське право і суміжні права, 23.12.1993

13. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм, Закон, Верховна Рада України, 23.03.2000

14. Про особливості державного регулювання діяльності суб"єктів господарювання, пов"язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, Закон, Верховна Рада України, 17.01.2002 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст.121 )

15. Про охорону Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони прав на топографії інтегральних мікросхем, Закон, Верховна Рада України, 05.11.1997

16. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Закон, Верховна Рада України, 15.12.1993

17. Про охорону прав на промислові зразки, Закон, Верховна Рада України, 15.12.1993

18. Про охорону прав на сорти рослин, Закон, Верховна Рада України, 21.04.1993

19. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, Закон, Верховна Рада України, 15.12.1993

20. Про охорону прав на зазначення походження товарів, Закон, Верховна Рада України, 16.06.199921. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об"єкти права інтелектуальної власності, Закон, Верховна Рада України, 05.04.2001 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст.117 )

22. Про інформацію, Закон Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони, Верховна Рада України, 02.10.1992

23. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, Закон, Верховна Рада України, 23.09.1997

24. Про телебачення і радіомовлення, Закон, Верховна Рада України, 21.12.1993

25. Про інформаційні агентства, Закон, Верховна Рада України, 28.02.1995

26. Закон Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, 16.11.1992

27. Про видавничу справу, Закон, Верховна Рада України, 05.06.1997

28. Про захист від недобросовісної конкуренції, Закон, Верховна Рада України, 07.06.1996

29. Про насіння і садивний матеріал, Закон, Верховна Рада України, 26.12.2002

30. Про кінематографію, Закон, Верховна Рада України, 13.01.1998

31. Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати, Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 18.01.2003

32. Про державну реєстрацію авторського права Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони і договорів, які стосуються права автора на твір, Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 27.12.2001

33. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об"єктів авторського права і суміжних прав, Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 18.01.2003

34. Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, Наказ, Мiнiстерство освiти i науки України, 21.05.2003

35. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов"язані з охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності, Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 22.05.2001

36. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 27.08.1997

37. Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок, Наказ, Мiнiстерство освiти i науки України, 18.03.2002

38. Про перелік Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони відомостей, що не становлять комерційної таємниці, Постанова, Кабiнет Мiнiстрiв, 09.08.1993

39. Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту, Наказ, Мiнiстерство освiти i науки України, 16.01.2002

40. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність, Лист, Вищий господарський суд України, 14.01.2002


documentakjpull.html
documentakjqbvt.html
documentakjqjgb.html
documentakjqqqj.html
documentakjqyar.html
Документ Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони